Get’m in and move’m up and don’t forget to keep ‘m in

Bij MSP Associates brachten wij het gedachtegoed van de klantenpiramide onder de aandacht; de Customer Marketing Methode. Voor vele organisaties maakten we klantenpiramides waarmee we in kaart brachten dat meestal 20% van de klanten goed […]